Announcements

International Scientific Symposium BIOENGINEERING OF ANIMAL RESOURCES 2020

 

Dear participants,

 

Due to the establishment of the state of emergency in Romania as a result of the epidemiological situation caused by SARS-CoV-2, the Multidisciplinary Conference on Sustainable Development, section BIOENGINEERING OF ANIMAL RESOURCES, will take place online on October 8-9, 2020.

 

As a result, the Conference registration dates of the scientific papers have been changed. Details can be found in the Conference invitation

 

The BIOENGINEERING FACULTY OF ANIMAL RESOURCES from Timisoara, Romania, the FACULTY OF AGRICUL-TURE, Ceské Budejovice, Czech Republic, the FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND FOOD SCIENCES, Nitra, Slovakia, the FACULTY OF AGROBIOLOGY AND FOOD RESOURCES, Nitra, Slovakia, the FACULTY OF AGRICULTURE, Novi Sad, Republic of Serbia, DEPARTMENT OF ANIMAL PRODUCTION, FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY ALEXAN-DER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI, Greece and AGRI-FOOD AND BIOSCIENCES INSTITUTE, Belfast, UK

Cordially invite you to attend the International Scientific Symposium BIOENGINEERING OF ANIMAL RESOURCES that will be held in

May 21-22, 2020

We will be deeply honoured if you would accept this invitation and join us.

Dean

Prof. Ioan PET, PhD

 

INVITATION

 
Posted: 2020-06-05 More...
 

Simpozionul Ştiințific Internațional BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE 2020

 

Dragi participanți,

 

Datorita instituirii stării de urgență pe teritoriul României ca urmare a situației epidemiologice cauzate de SARS- CoV-2, Conferința multidisciplinară privind dezvoltarea durabilă, secțiunea BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE, va avea loc, online, între 8-9 Octombrie 2020.

 

Ca urmare, datele de înscriere a lucrărilor în cadrul conferinței s-au modificat, detalii pot fi gasite in invitatia Conferintei.


 

FACULTATEA DE BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE din Timişoara, România, FACULTATEA DE AGRICULTURĂ din České Budějovice-Cehia, FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII ȘI TEHNOLOGII ALIMENTARE din Nitra-Slovacia, FACULTATEA DE AGROBIOLOGIE ŞI RESURSE ALIMENTARE din Nitra-Slovacia, FACULTATEA DE AGRICULTURĂ din Novi Sad-Serbia, FACULTATEA DE TEHNOLOGIE AGRICOLĂ din Salonic, Grecia și INSTITUTUL DE CERCETĂRI AGRO-ALIMENTARE BELFAST, Irlanda de Nord vă adresează invitația de a participa la Simpozionul Ştiințific Internațional BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE care se va organiza în perioada

21-22 mai 2020.

Vom fi deosebit de bucuroşi să ne onorați cu prezența la această manifestare ştiințifică aniversară.

Decan,

Prof. dr. ing. Ioan PEȚ

 

INVITAȚIE

 
Posted: 2020-06-05 More...
 
1 - 2 of 2 Items