Use of nutritional additives in stimulating feeding of bees during spring time

Nicolae Eremia, Elena Scripnic, Angela Chiriac

Abstract


For high yields obtaining is necessary to grow strong bee families in the spring. Therefore, of interest is the study of influence of using nutritional additives on early development stimulating and population increase of bee families to capitalize honey flows. It has been found that the optimum dose of the nutritional stimulant " Stimulcom " is 10 g / l of sugar syrup 3.0. The use of the nutritional additive "Stimulcom" provides the increased productivity of bee families with 6.14 and 54.73 % compared with the control groups. Spring stimulating feeding is recommended to perform once in every 10-12 days using one liter of sugar syrup mixture with the nutrient after the spring control until the start of harvest of the white acacia.


Keywords


bee families, feeding stimulants, nutritional additives, sugar syrup, honey

Full Text:

PDF

References


Bura M., Pătruică Silvia, Nutriţia şi alimentaţia albinelor, Ed. Agroprint. Timişoara, 2003. ISBN-937- 8287-18-9 p.234.

Eremia N., Modvala S., Zagareanu A., Caisîn L., Naraevscaia I. Procedeu de hrănire a albinelor. Brevet de invenţie de scurtă durată. Chişinău, MD 812 Z 2015.04.30. BIOPI nr. 9/2014.

Mărghitaș L., Bobiș O., Tofalvi M. Efectul suplimentelor vegetale asupra dezvoltării familiilor de albine slabe. Scientific Paper: Animal Science and Biotechnologies. Timişoara, 2010, 43 (1), p. 402-406.

Mărghitaș L. şi al. Activitatea antibacteriană a diferitelor extracte de plante și fenoli fitochimici testate pe bacterii Paenibacillus larvae. Scientific Paper: Animal Science and Biotechnologies. Timişoara, 2011, 44 (2), p. 94-99.

Pătruică S. şi al. Cercetări privind influența unor biostimulatori la dezvoltarea puietului familiei de albine în sezonul de toamnă. Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii. Timişoara, 2005, p. 88-100.

Pătruică S. şi al. Cercetări privind influența unor biostimulatori stupină asupra dezvoltării familiilor de albine în sezonul de toamnă. Scientifical papers Animal Science and Biotechonologies. Timisoara, 2006, vol. 39, p.117-123.

Pătruică S. şi al. Cercetări privind influența extractelor de ceapă și maces asupra dezvoltării familiilor de albine. Conferința Internațională. Apicultura de la știință la agribusiness și apiterapie. Editura Academic Pres. Cluj-Napoca, 2007, p. 157-167.

Pătruică S. şi al. Cercetări privind influența extractelor de ceapă și măceș asupra dezvoltării familiilor de albine. Scientifically papers Animal Science and Biotechonologies. Timisoara, 2011, vol. 44 (2). 271-275 p.

Zagareanu A. Tehnologia creşterii mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali. Autoref. tezei de dr. şt. agricole. Chişinău, 2015, 26 p.

Билаш Н.Г., Беневоленская Б. Заменители корма пчел. B: Пчеловодство, 2002, № 2, с. 24-26.

Буренин Н.Л., Котова Г.Н. Справочник по пчеловодству. Москва: Колос, 1977, с. 27-29.

Губайдулли Н.М Содержание азота в организме пчел при подкормках на фоне аэроионизации гнезд. В: Пчеловодство, 2009, № 4, c. 14-15.

109. Ишмуратова Н.М. и др. Препарат Кандисил для стимулирования роста и развития семей в ранневесенний период. B: Пчеловодство, 2002, № 2, с. 20-21.

Козин Р.Б., Гриценко В.Ф. Повышение жизнедеятельности пчел в условиях теплиц при помощи препарата „Рибав”. В: Пчеловодство, 2009, № 8, c. 13-14.

Кривцов Н.И., Лебедев В.И., Туников Г.М. Пчеловодство. Москва: Колос, 2000, с. 192-200.

Морева Л.Я., Козуб М.А. Влияние стимулирующих подкормок на весеннее развитие пчелиных семей в Краснодарском Крае. B: Пчеловодство, 2013, № 8, с. 10-11.

Мосолов А. А. Научно-практические приемы рационального использования карпатских пчел в условиях Нижнего Поволжья: дис. канд. с/х. наук: 06.02.04. Волгоград, 2006. 134 c.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies


Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies publish open access articles under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 Licence (read full legal code).


LUCRARI STIINTIFICE ZOOTEHNIE SI BIOTEHNOLOGII (SCIENTIFIC PAPERS ANIMAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGIES)

ISSN print 1841 - 9364
ISSN online 2344 - 4576
ISSN-L  1841 - 9364
(former ISSN 1221-5287, E-ISSN 1841-9364)

PUBLISHER: AGROPRINT Timisoara, Romania
PAPER ACCESS: Full text articles available for free
FREQUENCY: Semiannual
PUBLICATION LANGUAGE: English
_________________________________________________________________

Banat´s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania" from Timisoara
Bioengineering Faculty of Animal Resources
300645, Timişoara, Calea Aradului 119, Romania

E-mail: spasb [at] animalsci-tm.ro
Phone: +40-256-277160, Fax.: +40-256-277110